Skuteczna interwencja w przeciwdziałaniu przemocy – szkolenie

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żarów na lata 2016 – 2021, a także realizowanego przez funkcjonariuszy Policji programu prewencyjnego „Policja przeciwko przemocy w rodzinie” w dniu 16 października 2018 r. odbyło się szkolenie przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na temat: „Skuteczna interwencja w przeciwdziałaniu przemocy”. Szkolenie swoim zakresem tematycznym obejmowało m.in. procedurę „Niebieskie Karty”, pierwszy kontakt z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie, procedurę odbierania dziecka z rodziny, działania interdyscyplinarne na rzecz zaprzestania przemocy w rodzinie, zadania służb i instytucji oraz procedury prawne w tym zakresie. Szkolenie poprowadził Marek Mudant – emerytowany funkcjonariusz Policji, certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.