Atywizacja uczestników projektu WIP

wip-aktywizacja
Miesiące wrzesień i październik to dla uczestników projektu systemowego „WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową” czas intensywnej pracy podczas realizowanych szkoleń zawodowych.

Dzięki udziałowi w projekcie 11 osób miało możliwość zwiększenia kwalifikacji i umiejętności społecznych w ramach organizowanych kursów:

a) „sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym”- 80 – godzinne szkolenie swoim zakresem tematycznym obejmowało m.in. obsługę kas fiskalnych, podstawy dokumentacji kasowej oraz inwentaryzacyjnej, zasady higieny pracy w procesie produkcji i w obrocie środkami spożywczymi. Ponadto uczestnicy szkolenia poznali wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi klienta.

b) „magazynier  z obsługą wózków jezdniowych (widłowych)”- uczestnicy zrealizowali 130 godzin szkoleniowych. Szkolenie pozwoliło uczestnikom zwiększyć umiejętności obsługi magazynu, w tym. m.in. w zakresie sporządzania dokumentacji magazynowej, przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów itp. Ponadto uczestnicy posiadają teoretyczne i praktyczne przygotowanie do samodzielnego obsługiwania wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz wymiany butli gazowych przy wózkach.

wip-aktywizacja2

Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Marta Plizga
Koordynator projektu

ue2

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*