Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że w sprawach wniosków o świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze, podlegających koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, informacji udziela Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Możliwy kontakt:

1. tel. 0 801 400 599 – dla dzwoniących z Polski,

2. tel. 71 726 22 32 – dla dzwoniących z zagranicy,

3. osobisty: Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, I piętro, pok. 1105.

Kontakt osobisty i telefoniczny: od poniedziałku do czwartku w godz. 8:30 – 14:30, piątek w godz. 8:30 – 12:00