Wyniki naboru – poradnictwo specjalistyczne w 2019 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, iż w wyniku ogłoszonego zaproszenia do współpracy na świadczenie poradnictwa specjalistycznego w 2019 r. dokonano następującego wyboru:
1. Psycholog – Kornel Łysyk
2. Terapeuta uzależnień (konsultacje indywidualne, prowadzenie grupy edukacyjno – motywacyjnej) – Sławomir Czyż
3. Radca Prawny – Mariusz Starke prowadzący działalność gospodarczą pn. „Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Starke”
4. Terapeuta uzależnień ds. narkomanii – Aleksander Matusiak prowadzący działalność gospodarczą pn. „Firma Terapii i Profilaktyki Uzależnień – Warsztaty – Aleksander K. Matusiak”
5. Psychoterapeuta ds. pracy z osobami w kryzysie – Dorota Werner, prowadząca działalność gospodarczą pn. „ERLASS” Świdnickie Centrum Psychoedukacji i Terapii Dorota Werner
W/w osoby przedstawiły najkorzystniejsze oferty. Ponadto przedłożona dokumentacja była kompletna, spełniająca warunki określone w zaproszeniu do współpracy.

Marta Łoboda
st. inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień