Zmiana numeru rachunku bankowego do dokonywania wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, informuje, że zmienia się numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Od 1 lutego 2019 r. wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy w banku PKO Bank Polski SA nr 63 1020 5226 0000 6802 0630 0836.
Wpłaty są również przyjmowane w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ul. Armii Krajowej 54.