Zmiana numerów telefonu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, informuje, że od dnia 01.02.2019 roku zmieniły się numeru telefonów Ośrodka Pomocy Społecznej.

Lista aktualnych numerów telefonu:

1.

Księgowość

743067014

2.

Świadczenia rodzinne:- fundusz alimentacyjny,- świadczenia wychowawcze,- świadczenie „Dobry start”

743067012

3.

Dodatki mieszkaniowe/Kasa

743067015

4.

Pracownicy socjalni /dół/

743067018

5.

Pracownicy socjalni /góra/

743067013

6.

Starszy specjalista ds. pracy z rodziną

743067016

7.

Starszy inspektor ds. uzależnień

743067017

8.

Starszy inspektor ds. zasiłków i stypendiów szkolnych

743067018