Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2018

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2018 -  operacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- w dniach 20 i 21 luty w godzinach od 9 do 15 w pomieszczeniach Spółdzielni Socjalnej „123” w Żarowie ul. Ogrodowa 6 będzie wydawana żywność dla mieszkańców Gminy Żarów. O tym czy dana osoba została zakwalifikowana do odbioru żywności można dowiadywać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej.