PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020. Podsumowanie roku 2018.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD)

Podsumowanie roku 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie po zweryfikowaniu kryterium dochodowego (tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie) oraz przesłanek wynikających z art. 7 ustawy o pomocy społecznej kwalifikował osoby do przyznania pomocy.

Podprogram 2017 – podsumowanie:

W ramach Podprogramu 2017 r. żywność wydawano w miesiącach:

- luty 2018 r. – 6 189,90 kg dla 470 osób

- kwiecień 2018 r. – 5 503,70 kg dla 470 osób.

Ogółem w tym okresie wydano 11 693,60 kg żywności.

Podprogram 2018 – podsumowanie:

W ramach Podprogramu 2018 r. żywność wydawano w miesiącach:

- październik 2018 r. – 4 362,20 kg dla 340 osób

- grudzień 2018 r. – 4 271,30 kg dla 375 osób.

Ogółem w tym okresie wydano 8 633,50 kg żywności.

W roku 2018 r. w ramach PO PŻ (Podprogram 2017 i Podprogram 2018) najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy wydano 20 327,10 kg żywności. Żywność, w zależności od miesiąca, obejmowała następujący asortyment: makaron jajeczny, makaron kukurydziany, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, buraczki wiórki, gołąbki w sosie pomidorowym, miód nektarowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa i wieprzowa, cukier biały, olej rzepakowy, pasztet wieprzowy, kasza gryczana, ser żółty.

Ponadto w ramach działań towarzyszących zrealizowanych przez Bank Żywności we Wrocławiu, mieszkańcy gminy wzięli udział w bezpłatnych warsztatach:

- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym paczek żywnościowych). Warsztat zrealizowany został w dniu 14.02.2018 r. dla 42 osób.

- warsztaty kulinarne (wspólne przygotowywanie posiłków prostych, pożywnych i zdrowych, z wykorzystaniem żywności z POPŻ oraz produktów sezonowych i lokalnych), które odbyły się w dniu 16.02.2018 r. dla 43 osób.

- warsztaty dietetyczne (zasady zdrowego odżywiania, potrzeby żywieniowe, żywienie w różnych chorobach), które odbyły się w dniu 02.03.2018 roku oraz 19.12.2018 r. z udziałem 40 osób.