Podsumowanie IV edycji „Szkoły dla rodziców i wychowawców”

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016 – 2021 oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie we współpracy z Dyrektorem Bajkowego Przedszkola i Żłobka w Żarowie zorganizował warsztaty doskonalące kompetencje wychowawcze rodziców pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Osobami prowadzącymi zajęcia były: Teresa Borowiec i Elżbieta Sułyk – realizatorki w/w ogólnopolskiego programu profilaktycznego Ośrodka Rozwoju Edukacji przy MEN w Warszawie.

W okresie od listopada 2018r. do lutego 2019r. rodzice spotykali się popołudniami, realizując 44 godziny dydaktyczne programu. Rodzice w trakcie zajęć zmierzyli się z własną postawą rodzicielską, dzielili się swoimi doświadczeniami i trudnościami w wychowaniu dzieci. Tematyką zajęć było wyrażanie swoich oczekiwań wobec dziecka i określania granic w taki sposób, aby dziecko chciało je respektować, zachęcanie dziecka do współpracy, rozwiązywanie konfliktów i sporów w rodzinie. Istotnym elementem warsztatów było doskonalenie umiejętności komunikowania się i rozumienia dzieci.

W dniu 25.02.2019r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie – Pani Małgorzata Siemińska wraz z Dyrektorem Bajkowego Przedszkola i Żłobka w Żarowie – Panią Elżbietą Wierzyk uroczyście wręczyły uczestniczkom certyfikaty ukończenia „Szkoły dla rodziców i wychowawców”.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie Pani Małgorzata Siemińska podkreślała, że „dziecko doznając szacunku w relacji z rodzicem uczy się szanować siebie i innych ludzi. Gratuluję i bardzo dziękuję za odwagę jaką było przybycie na zajęcia i wytrwałość w podążaniu za kolejnymi tematami z jakimi musieliście się zmierzyć. Wierzę, że czas poświęcony na doskonalenie własnych kompetencji wychowawczych zaowocuje innym spojrzeniem na dziecko i siebie jako rodzica, bo szczęśliwi rodzice to szczęśliwe dzieci.

Dziękuję Wam za odpowiedzialne i dojrzałe podejście do wychowania i rozwoju swoich pociech. Mimo codziennego zabiegania i braku czasu, znaleźliście chwilę, aby zatrzymać się i zastanowić w jaki sposób możecie być lepszymi rodzicami w relacji z dzieckiem. Mam nadzieję, że warsztaty dla rodziców w Naszej Gminie staną się tradycją i będą w dalszym ciągu cieszyły się zainteresowaniem.” – powiedziała Dyrektor Bajkowego Przedszkola i Żłobka w Żarowie Pani Elżbieta Wierzyk.