Fundacja Świetlik. Pomoc dla osób niepełnosprawnych.

 

Fundacja ŚWIETLIK stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób

niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko- wiejskie i wiejskie.

W tym celu realizujemy programy:

 

Fizjoterapia w domu – ponosimy koszty zabiegów wykonywanych przez

fizjoterapeutę w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się – pomagamy w doborze sprzętu

rehabilitacyjnego oraz pokrywamy koszty zakupu sprzętów takich jak: wózki inwalidzkie, łóżka

rehabilitacyjne, skutery elektryczne, itp.

Aktywizacja osób niepełnosprawnych – informujemy o programach dla osób

niepełnosprawnych z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich.

Monitoring wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

na poziomie lokalnym – chcemy czuwać nad przestrzeganiem praw osób

niepełnosprawnych.

Ustawa za życiem z dnia 04.11.16 – dodaliśmy ten program, by informować

o przywilejach jakie on ze sobą niesie i by dotarł on do jak największej grupy

społeczeństwa, która pracuje, wychowuje dzieci chore.

Transport – zapewniamy przejazd osoby niepełnosprawnej na turnusy rehabilitacyjne

lub go po prostu finansujemy.

Fundacja stworzyła system pomocy dla osób potrzebujących: informacje otrzymane

telefonicznie lub na podstawie wniosków są weryfikowane przez radę fundacji, pod względem

ustalonych kryteriów, a następnie zostają podjęte decyzje i ustalenia o pomocy.

Wszelkie koszty na potrzebny sprzęt- całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie

faktury VAT. Fundacja zastrzega sobie prawo do określenia kwoty pomocy finansowej oraz

zastrzega sobie prawo wyboru osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w programach.

 

Kryteria przyznawania pomocy:

wiek podopiecznych do 75 roku życia;

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

osoba niepełnosprawna ruchowo lub intelektualnie i ruchowo lub niewidoma(całkowicie).

 

Bliższych informacji można szukać:

 

Na stronie internetowej: www.fundacjaswietlik.pl

Przez e-mail kontakt@fundacjaswietlik.pl

Telefonicznie: 22 308 13 22, 790 717 217