Wypłaty świadczenia 500+ oraz zasiłek stały.

INFORMACJA

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że wypłata świadczenia wychowawczego (500+) oraz zasiłku stałego z dnia 20 kwietnia nastąpi w dniu 18 kwietnia 2019 roku w godzinach od 10 do 15.