Plansze profilaktyczno – edukacyjne w ramach Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie.

Plansze profilaktyczno – edukacyjne w ramach Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie.

Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie jest lokalnym programem profilaktycznym, który ma na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z zagrożeniami życia codziennego, kształtowanie zachowań minimalizujących lub chroniących przed negatywnym oddziaływaniem substancji psychoaktywnych oraz przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych, prewencji, bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Turniej, w swoich założeniach, obejmuje cykl spotkań tematycznych wśród uczniów szkół podstawowych z udziałem przedstawicieli różnych instytucji, w tym także Policji. W związku z powyższym opracowano plansze profilaktyczno – edukacyjne, które przekazane zostały do wykorzystania przez dzielnicowych Komisariatu Policji w Żarowie podczas realizowanych pogadanek.

20190418_09532520190418_095345