Informacja dotycząca dodatku energetycznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Żarowie informuje, że wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,37 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,80 zł/miesiąc:
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,96 zł/miesiąc.