Żarowski Dzień Godności

13 czerwca 2019 r. po raz dziesiąty obchodzono w Żarowie Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Celem tego dnia jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności osób z niepełnosprawnością, pokazanie ich możliwości, a także zwrócenie uwagi na bariery, które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia. Ten dzień jest doskonałą okazją do integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych.

Spotkanie rozpoczęło się integracyjnym przemarszem do hali Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po oficjalnym otwarciu Dnia Godności przez Burmistrza Miasta Żarów – Leszka Michalaka, uroczystość uświetniły występy artystyczne zaprezentowane przez uczniów żarowskich szkół, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Mokrzeszowa, Chór Senyor-rici oraz przedstawicieli Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, za co serdecznie dziękujemy.

_DSC3691 (Copy)

_DSC3675 (Copy)_DSC3643 (Copy)

20190613_11055820190613_11054120190613_110635