Terminy składania wniosków świadczenie wychowawcze 500+, dobry start 300+, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia rodzinne.

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski na:

-świadczenie wychowawcze (500+),

-dobry start (300+),

-fundusz alimentacyjny oraz na świadczenia rodzinne.

W dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.

Druki wniosków będą wydawane w pok. nr 1 od 15 lipca 2019 r. – dostępne są również na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pełną informację na temat zasad przyznawania i wypłacania zasiłku rodzinnego/świadczeń wychowawczych/dobrego startu/funduszu alimentacyjnego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 54, w pokoju nr 1 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Informacje można uzyskać na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz drogą telefoniczną pod nr tel. (74) 306 70 12.