WAKACJE UŚMIECHU W GMINIE ŻARÓW

WAKACJE UŚMIECHU W GMINIE ŻARÓW

Wakacje Uśmiechu to projekt skierowany do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żarów, którego celem jest przede wszystkim promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz pokazanie alternatywnych form spędzenia czasu wolnego. W związku z powyższym w dniu 03 lipca 2019 r. rozpoczęły się cykliczne, integracyjne spotkania na żaglach w Borzygniewie, rokrocznie inicjowane przez Pana Leszka Michalaka – Burmistrza Miasta Żarów przy wsparciu organizacyjnym jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej, Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie. Dzięki współpracy z sołtysami wsi, wszystkie zainteresowane dzieci z terenu Gminy Żarów mają szansę skorzystania z tej formy wypoczynku. Oprócz żeglowania po zalewie i korzystania z innych atrakcji wodnych (rowerek wodny, motorówka, łódka), które dostarczają wszystkim wielu pozytywnych wrażeń, uczestnicy wyjazdów mają możliwość wspólnej integracji podczas pieczenia kiełbasek przy ognisku.