Program profilaktyczny „Policja przeciwko przemocy w rodzinie.

Komisariat Policji w Żarowie wspólnie z pracownikami Ośrodka Pomocy w Żarowie oraz członkami Zespołu Interdyscyplinarnego realizuje program profilaktyczny „Policja przeciwko przemocy w rodzinie”. W ramach projektu podczas Dni Żarowa oraz pikników rodzinnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Żarów w terminach: 31.05.2019 oraz 01.06.2019 r. zainicjowane zostały akcje rozpowszechniania informacji wśród uczniów i ich rodziców oraz mieszkańców gminy Żarów na temat działalności funkcjonariuszy Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz możliwych form pomocy dla osób dotkniętych i stosujących przemoc w środowisku lokalnym. W tym celu zostały opracowane ulotki oraz przygotowano stanowiska promujące akcję. Ponadto dzieci miały okazję wziąć udział w konkursie plastycznym „Wizerunek funkcjonariusza Policji i pracownika socjalnego w oczach dziecka”. Wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji tematycznej, która odbędzie się w październiku 2019 r. Celem akcji było zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie wiedzy na temat miejsc i form pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą oraz budowanie pozytywnego wizerunku i promocja działalności Policji. Podczas

Komisariat Policji w Żarowie wraz z partnerami – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarowie oraz Zespołem Interdyscyplinarnym w Gminie Żarów chcieli złożyć podziękowania dla Dyrektorów Szkół za umożliwienie przeprowadzenia akcji oraz pomoc w przygotowaniu stoisk promujących.

67393398_475081003065653_4279071145296134144_n67402144_430802644184986_496201707760386048_n67425471_529549251117007_177881443567927296_n67187807_400540980578921_7836888935086161920_n67137442_2387643731557184_8255619633374035968_n67093946_2349425608650894_7804824886802644992_n