500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Od dnia 1 października można ubiegać się o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie ma być wparciem dla osób które ze względu na stan zdrowia ponoszą zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją czy opieką medyczną.

Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać świadczenie:

- ukończone 18 lat i niezdolność do samodzielnej egzystencji, niezdolność  stwierdzona orzeczeniżzenia finansowanego ze środków publicznych, brak uprawnień z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno- rentowych.

- uprawnienia do emerytury i renty lub innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych łącznie z kwotą wypłacaną z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno- rentowych , których wysokość nie przekracza 1600 zł brutto.

Szczegółowe informacje  oraz dokumentację można uzyskać na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pod numerem Centrum Obsługi Telefonicznej  ZUS 22 560 16 00.