Wiedza na wagę złota

szkolenie-alkohol
W dniach 22-23 kwietnia 2013 r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, przy współpracy ze Studiem Profilaktyki Społecznej w Krakowie, zorganizował szkolenie pn. „Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – jak działać skutecznie i zgodnie z prawem? Mało teorii, dużo praktyki …” oraz „Przeciwdziałanie przemocy w praktyce w oparciu o najnowsze akty prawne. Procedura „Niebieskie Karty” – po ostatnich zmianach”.

W szkoleniu wzięło udział 21 osób – byli to przedstawiciele różnych instytucji działających na terenie Gminy Żarów w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych (m.in. kuratorzy sądowi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Urzędu Miejskiego, GKRPA, Policji i oświaty).
W tematykę profilaktyczną wprowadził uczestników szkolenia Robert Lemański -  dyplomowany specjalista w zakresie profilaktyki społecznej. Zakres tematyczny szkolenia obejmował:
1.    Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2.    Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w oparciu o znowelizowaną ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uzupełniony o praktyczny aspekt procedury „Niebieska Karta”.

Całość oprócz zdobytych informacji, pozwoliła wymienić się doświadczeniami, a także nawiązać współpracę między osobami, które mają na celu podejmowanie systemowych działań profilaktycznych i edukacyjnych, związanych z problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Szkolenie uroczyście otworzył oraz zakończył wręczeniem certyfikatów Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, który jednocześnie podziękował wszystkim za udział w szkoleniu, zaangażowanie oraz chęć niesienia pomocy innym w ramach pracy systemowej.

Anita Denes – Ziemkiewicz
Marta Plizga

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*