Dyżury specjalistów

Harmonogram dyżurów w 2019 roku:

- terapeuta uzależnień – poniedziałek w godz. 8.30-11.30 - wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnionych, kwalifikowanie osób do udziału w grupie edukacyjno-motywacyjną, prowadzenie w/w grupy. Pomoc terapeutyczną w tym zakresie świadczy specjalista terapii uzależnień Pan Sławomir Czyż.

- psycholog – wtorek w godz. 15.30-18.30 (3x w miesiącu) – udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji psychologicznych, wstępna diagnoza, interwencja kryzysowa, terapia krótkoterminowa, praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Pomoc w tym zakresie świadczy psycholog– Pan Kornel Łysyk.

- radca prawny – czwartek w godz. 16.00-18.00 - świadczenie poradnictwa oraz konsultacji indywidualnych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Radca prawny w ramach konsultacji nie pisze pism procesowych ani nie reprezentuje stron przed sądami i organami administracji publicznej. Pomoc prawna świadczona jest przez radcę prawnego– Pana Mariusza Starke.

- psychoterapeuta ds. pracy z osobami w kryzysie – poniedziałek w godz. 15.00-18.00 (2x w miesiącu) – świadczenie poradnictwa i indywidualnych konsultacji dla osób znajdujących się w kryzysie (po traumatycznym wydarzeniu, będących w przewlekłym stresie), ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym lub przemocą w rodzinie. Dyżur prowadzi psychoterapeuta – Pani Dorota Werner.

- terapeuta uzależnień w zakresie uzależnienia od narkotyków – pierwsza środa miesiąca w godz. 15.00-17.00, wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem, wstępna diagnoza, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnionych. Pomoc terapeutyczną w tym zakresie świadczy instruktor terapii uzależnień Pan Aleksander Krzysztof Matusiak.

Jednocześnie informujemy, iż na konsultację do danego specjalisty należy umówić się osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54 (pokój nr 3) bądź telefonicznie pod nr 74 8570 309. Osoby niepełnoletnie na pierwszą konsultację muszą zgłosić się z rodzicem/opiekunem prawnym.

 

Grupa wsparcia AA „Maria” to ruch samopomocowy dla wsparcia nowego sposobu życia i rozwiązywania codziennych problemów ludzi dotkniętych chorobą alkoholową. Zadaniem trzeźwościowych mityngów zamkniętych jest umocnienie i utrwalenie trzeźwości, dzielenie się siłą, doświadczeniem i nadzieją.

Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 16.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, przy ul. Armii Krajowej 54 (pokój nr 2 – sala Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów).