Rok 2016

Nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia tematyczne w  2017 r. w miejscowościach: Wierzbna, Kalno, Mrowiny, Buków, Siedlimowice, Pożarzysko, Gołaszyce- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
Zawiadomienie o wyborze oferty

______________________________________________________________________

Poradnictwo specjalistyczne świadczone w roku 2017 przez radcę prawnego,  psychologa, terapeutę uzależnień, terapeutę uzależnień specjalizującego się w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków, psychoterapeutę specjalizującego się w terapii osób dotkniętych przemocą w rodzinie- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
Zawiadomienie o wyborze oferty

______________________________________________________________________

Środki czystości dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

______________________________________________________________________

Materiały biurowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

______________________________________________________________________

Dożywianie uczniów szkół i dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Żarów w roku 2017- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załączniki nr 3,5,6
Załącznik nr 4
Formularz ofertowy wykonawcy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

______________________________________________________________________

Świadczenie usług pogrzebowych w 2017 roku- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
Zawiadomienie o wyborze oferty
______________________________________________________________________

Nabór na opiekuna osoby starszej na terenie wiejskim gminy Żarów- status: w trakcie

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
______________________________________________________________________

Nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia tematyczne od września 2016 r. w Grupie zajęciowej „Słoneczko” w Kalnie, „Euroclub” w Siedlimowicach oraz „Jagódki” w Wierzbnej- status: NIEROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
______________________________________________________________________

Nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia tematyczne od września 2016 r. w Grupie zajęciowej „Słoneczko” w Kalnie, „Euroclub” w Siedlimowicach oraz „Jagódki” w Wierzbnej- status: NIEROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
______________________________________________________________________

Nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia tematyczne od września 2016 r. w Grupie zajęciowej „Słoneczko” w Kalnie, „Euroclub” w Siedlimowicach oraz „Jagódki” w Wierzbnej- status: NIEROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
______________________________________________________________________

Nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia tematyczne od września 2016 r. w Grupie zajęciowej „Słoneczko” w Kalnie oraz „Jagódki” w Wierzbnej- status: NIEROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
______________________________________________________________________

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. realizacji świadczeń rodzinnych, wychowawczych- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru
______________________________________________________________________

Zaproszenie do współpracy w zakresie poradnictwa specjalistycznego świadczonego w roku 2016- PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
Wyniki naboru

______________________________________________________________________

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. realizacji Programu Rodzina 500 Plus- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

______________________________________________________________________

- Nabór na zastępstwo na stanowisku pracownika socjalnego, referenta ds. realizacji świadczeń- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
Wyniki naboru

______________________________________________________________________

- Nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia tematyczne  w 2016 r. w Grupie zajęciowej „Chatka Puchatka” w Łażanach- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
Wyniki naboru

______________________________________________________________________