Rok 2015

- Środki czystości dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

______________________________________________________________________

- Materiały biurowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

______________________________________________________________________

- Zaproszenie do współpracy Przedsiębiorców z terenu Gminy Żarów prowadzących działalność w zakresie sprzedaży artykułów spożywczych oraz środków czystości dla naszych podopiecznych w postaci talonów w 2016 roku- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

______________________________________________________________________

- Nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia tematyczne w 2016 r. w grupach zajęciowych na  terenach wiejskich Gminy Żarów, w miejscowościach: Kalno, Łażany- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
Wyniki naboru

______________________________________________________________________

- Nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia tematyczne w 2016 r. w grupach zajęciowych na  terenach wiejskich Gminy Żarów, w miejscowościach: Wierzbna, Kalno, Mrowiny, Siedlimowice, Pożarzysko, Buków, Łażany- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
Wyniki naboru

______________________________________________________________________

- Poradnictwo specjalistyczne świadczone w roku 2016 przez radcę prawnego,  psychologa, terapeutę uzależnień, terapeutę uzależnień specjalizującego się w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków, psychoterapeutę specjalizującego się w terapii osób dotkniętych przemocą w rodzinie- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
Wyniki naboru

______________________________________________________________________

- Dożywianie uczniów szkół i dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Żarów w roku 2016- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

______________________________________________________________________

- Dożywianie uczniów szkół i dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Żarów w roku 2015- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty