Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie
ul. Armii Krajowej 54
58-130 Żarów
tel./fax: (74) 8-580-745, e-mail: ops_zarow@um.zarow.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

Punkt Konsultacyjny (poradnictwo specjalistyczne)
tel. (74) 8-570-309

Wykaz telefonów wewnętrznych:

1.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie

370

2.

Księgowość

328

3.

Dodatki mieszkaniowe/kasa

382

4.

Świadczenia rodzinne:- fundusz alimentacyjny,- świadczenia wychowawcze,- świadczenie „Dobry start”

364

5.

Pracownicy socjalni /dół/

372

6.

Pracownicy socjalni /góra/

371

7.

Starszy specj. ds. pracy z rodziną

308

8.

Starszy insp. ds. zasiłków i stypendiów szkolnych

372

9.

Starszy insp. ds. uzależnień

309

10.

Asystent rodziny /dół/

372

11.

Asystent rodziny /góra/

308