Rok 2017

Poradnictwo specjalistyczne świadczone w roku 2018 przez pedagoga/psychologa/psychoterapeutę specjalizującego się w terapii osób dotkniętych przemocą w rodzinie- status: termin do 03.01.2018 r.

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia

______________________________________________________________________

Nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia tematyczne w 2018 r. w miejscowości: Mrowiny, Siedlimowice, Pożarzysko, Łażany, Gołaszyce, Przyłęgów- status: ZAKOŃCZONY

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
Wyniki naboru

______________________________________________________________________

Poradnictwo specjalistyczne świadczone w roku 2018 przez radcę prawnego, psychologa, terapeutę uzależnień, terapeutę uzależnień specjalizującego się w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
Wyniki naboru

______________________________________________________________________

Dożywianie dzieci szkolnych i dorosłych mieszkańców gminy Żarów w 2018 roku w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
Załączniki nr 3, 5, 6
Załącznik nr 4
Formularz ofertowy wykonawcy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

______________________________________________________________________

Świadczenie usług pogrzebowych zlecanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie w 2018 roku- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
Formularz ofertowy wykonawcy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

______________________________________________________________________

Poradnictwo psychospołeczne i psychologiczne w ramach projektu „Ludzki potencjał chce więcej”- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
Wyniki naboru

______________________________________________________________________

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
Wyniki naboru

______________________________________________________________________

Nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia tematyczne w  2017 r. w miejscowościach: Wierzbna, Kalno, Buków, Łażany- status: w trakcie

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia

______________________________________________________________________

Nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia tematyczne w 2017 r. w miejscowościach: Wierzbna, Kalno, Buków- status: NIEROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia

______________________________________________________________________