PODPROGRAM 2016

INFORMACJE OGÓLNE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ)– Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?
Osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.  1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, po zweryfikowaniu kryterium dochodowego oraz przesłanek wynikających z art. 7 ustawy o pomocy społecznej kwalifikuje osoby do przyznania pomocy.

Czas trwania: sierpień 2016 – czerwiec 2017

Dostawy z Banku Żywności we Wrocławiu rozpoczęły się w październiku 2016 r. i potrwają do końca kwietnia 2017 (maja 2017 – w przypadku sera). Rozpowszechnianie żywności przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie odbywa się co drugi miesiąc w Żarowie, przy ul. Ogrodowej 6.

PACZKI I POSIŁKI
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie nie pobiera od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydaną żywność ani nie uzależnia wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz OPS.

ZESTAW ŻYWNOŚCI NA OSOBĘ NA CAŁY PODPROGRAM 2016
- makaron jajeczny – 5 kg,
- ryż biały – 5 kg,
- herbatniki – 2 kg,
- mleko UHT – 9 l,
- groszek z marchewką – 3,20 kg,
- fasola biała – 3,20 kg,
- koncentrat pomidorowy – 1,28 kg,
- powidła śliwkowe – 1,20 kg,
- gulasz wieprzowy z warzywami – 4,25 kg,
- filet z makreli w oleju – 1,36 kg
- szynka drobiowa – 2,70 kg,
- cukier biały – 4 kg,
- olej rzepakowy – 4 l,
- ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,40 kg,
- szynka wieprzowa – 0,3 kg
- pasztet wieprzowy – 0,16 kg

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie będzie realizował działania towarzyszące tj.:
- działania środowiskowe na rzecz włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. Dzień Godności, wyjazdy integracyjne dla osób z niepełnosprawnością, Drogowskaz Św. Mikołaja, Wigilia dla osób samotnych,
- działania mające na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych poprzez świadczoną pracę socjalną, z wykorzystaniem kontraktu socjalnego,
- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej) tj. wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Bank Żywności we Wrocławiu na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie będzie realizował działania, takie jak:
- warsztaty kulinarne (wspólne przygotowywanie posiłków prostych, pożywnych i zdrowych, z wykorzystaniem żywności z POPŻ oraz produktów sezonowych i lokalnych)
- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)
- warsztaty żywieniowe (zasady zdrowego odżywiania, potrzeby żywieniowe, żywienie w różnych chorobach).

PODPROGRAM 2016 – efekty

W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 – czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności we Wrocławiu.

Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.

Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 579 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Wydaliśmy osobom potrzebującym:
23,91315 ton żywności;
1950 paczek żywnościowych;

W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 3 warsztatach edukacyjnych, w których wzięły 63 osoby.

Rodzaje warsztatów:
Ekonomiczne – jedno spotkanie dla 57 uczestników
Żywieniowe – jedno spotkanie dla 54 uczestników
Kulinarne – jedno spotkanie dla 58 uczestników

logo popz

logo_bank zywnosci