Rok 2018

Dożywianie dzieci i dorosłych mieszkańców gminy Żarów w 2018 roku w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”- status: ROZSTRZYGNIĘTY

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy wykonawcy
Załączniki 3,5,6
Załącznik 4
Wybór oferty

______________________________________________________________________

Nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia tematyczne w 2018 r. w miejscowości: Łażany, Gołaszyce- status: ZAKOŃCZONY

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia

______________________________________________________________________