KONTAKT

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie
ul. Armii Krajowej 54
58-130 Żarów
tel./fax: (74) 3067018, e-mail: ops_zarow@um.zarow.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

Punkt Konsultacyjny (poradnictwo specjalistyczne)
tel.( 74) 3067017

 

Lista aktualnych numerów telefonu:

1.

Księgowość

743067014

2.

Świadczenia rodzinne:- fundusz alimentacyjny,- świadczenia wychowawcze,- świadczenie „Dobry start”

743067012

3.

Dodatki mieszkaniowe/Kasa

743067015

4.

Pracownicy socjalni /dół/

743067018

5.

Pracownicy socjalni /góra/

743067013

6.

Starszy specjalista ds. pracy z rodziną

743067016

7.

Starszy inspektor ds. uzależnień

743067017

8.

Starszy inspektor ds. zasiłków i stypendiów szkolnych

743067018