Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

1. Pomoc prawna.

2. Pomoc psychologiczna i terapeutyczna.

3. Skład i zadania zespołu interdyscyplinarnego.

4. Procedura „Niebieskie Karty”.

5. Akty prawne:
1) USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”:
- Część A.
- Część B.
- Część C.
- Część D.
3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z
użyciem przemocy w rodzinie:

- Zaświadczenie lekarskie

6. Instytucje świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

7. Baza teleadresowa podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie​:
- Baza teleadresowa instytucji świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*